Szanowni Użytkownicy,

Dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy przekazać informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa na łamach strony internetowej https://nauqa.pl

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest przedsiębiorstwo Empire Beauty Lidia Piotrowska-Pokrywka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8762132715, REGON 367472884

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. oferowania Ci przez nas usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 7. ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
 2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz Tobą lub do czasu realizacji umowy sprzedaży, a także po upływie tego terminu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • marketingowych, do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 • do usunięcia danych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem www.naqua.pl